Network for Childhood Disability Research in The Netherlands

logo NetChild

 

NetChild is netwerk van onderzoekers, actief op het terrein van kinderen met ontwikkelingsbeperkingen en het gezin waarin zij opgroeien.
Informatie over de projecten en onderzoekers kunt u vinden via het Kenniscentrum Revalidatiegeneeskunde Utrecht en CanChild.